Biologická léčba artrózy

Informovaný souhlas pacienta

Ortopedická ambulance

MUDr. Richard Jíra

Dobrovského 665/5, Tábor

 

 

Identifikace pacienta :

 

 

 

Informovaný souhlas pacienta s léčbou a zdravotními riziky při :

Terapii onemocnění pohybového aparátu novou progresivní biologickou léčbou krevními destičkami obohacenou plazmou. ACP = autologous conditioned plasma

 

Princip metody :

Metoda ACP, rovněž známá jako PRP, je metoda využívající autologní kondiciované krevní plazmy. Injekční aplikace vlastní upravené krevní plazmy je novou biologickou metodou pro léčbu pohybového ústrojí. Léčba metodou ACP využívá protizánětlivé a růstové faktory z lidské krve, které mají pozitivní vliv na hojivé a regenerační procesy. Koncentrované protizánětlivé a růstové faktory v upravené krevní plazmě podporují hojivé a regenerační pochody při poškození tkání pohybového ústrojí – svalů, šlach, vazů a kloubních chrupavek a aplikují se injekčně přímo do poškozené oblasti. Klinické výsledky u léčby kloubní artrózy metodou ACP prokázaly zlepšení kloubní hybnosti a snížení kloubní bolesti. Nelze však očekávat změnu případného artrotického postižení kloubu v RTG obraze.

 

Příprava pacienta před aplikací metody :

24 hodin před odběrem se dodržuje dietní režim (nejíst tučná a mastná jídla, nevhodné jsou alkoholické nápoje), je nutné dodržovat pitný režim — dostatečné zavodnění cca 2–2,5 litru tekutin za den (ne džusy apod., lépe neslazený čaj, minerálka, voda, nealkoholické pivo). 5 hodin před odběrem nejíst, je vhodné vypít dostatek tekutin (neslazený čaj, voda!), z toho před odběrem a zpracováním krve 1/2 litru nejdéle 1,5 hodiny před vlastním odběrem. Léčbu metodou ACP doporučujeme jen u osob, které nejeví klinické projevy infekčního onemocnění. V případě přítomnosti zánětu, je vhodné léčbu metodou ACP přerušit bez ohrožení celkového výsledku léčebné kůry.

 

Technika odběru, zpracování a aplikace :

Po schválení indikace k léčbě ACP je odebráno standardně cca 20 ml žilní krve zpravidla z oblasti loketní kloubní jamky do speciálních vakuových stříkaček Monovette SARSTEDT. Tato krev se následně upraví tak, aby bylo možno využít právě tu část krve s již aktivovanými růstovými a protizánětlivými faktory z krevních destiček. Krev pacienta se zpracovává centrifugou HETTICH po odběru přímo na ambulanci, není nikam odnášena či odvážena a není nutná žádná jiná manipulace. Po úpravě vlastní krve se následně aplikuje aktivovaná krevní plazma se všemi protizánětlivými, růstovými a regeneračními faktory do poškozené tkáně. Rizika této léčby jsou minimální, protože je využívána pouze vlastní pacientova krev. Délka celé procedury trvá cca 20- 30 minut. Doporučený počet injekcí je 3-9 dle typu poškození (stanoví lékař). Aplikuje se v týdenních intervalech.           

 

Rizika výkonu:

Alergická reakce je možná pouze na použitý dezinfekční prostředek -projeví se zarudnutím, otokem, vyrážkou v místě postřiku.  Infekce a zánět může být povrchní nebo hluboký, zasahující do nitra kloubu. Projeví se přetrvávající bolestí, zvýšenou teplotou, otokem, zarudnutím v místě vpichu. V případě těchto příznaků okamžitě upozorněte lékaře. Léčení si vyžádá nasazení antibiotik, možný je i operační zásah. Infekční komplikace mohou končit omezením hybnosti postiženého kloubu. Infekce se do rány může dostat krví ze vzdáleného ložiska v organismu. Proto je třeba dbát o vyléčení všech zánětů / zuby, močové cesty, chřipka, angína, průjmy apod./ před plánovanou aplikací. U pacientů s revmatismem je riziko infekce větší vzhledem k oslabené obranyschopnosti.

 

 

Výše popsané komplikace jsou jen výčtem některých. Ač se jedná o vzácné případy, je potřeba, abyste byli o nich informováni, dovedli je rozpoznat a včasným oznámením příznaků umožnit lékaři jejich včasné a úplné vyléčení.

 

V případě nejasností Vám dotazy zodpoví aplikující lékař.

 

Pacient potvrzuje, že poučení mu bylo níže podepsaným lékařem osobně a ústně vysvětleno, že měl čas a možnost je uvážit, porozuměl mu a měl možnost klást doplňující otázky, které mu byly zodpovězeny.

 

 

S výkonem souhlasím.

 

Místo podpisu:

 

 

Datum a čas:

 

 

Podpis a jmenovka lékaře:                                         Podpis pacienta:

 

Informovaný souhlas .pdf (410073)

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode