Biologická léčba artrózy

Nejčastější dotazy

 

1. Můžu přijít bez doporučení?

Doporučení k vyšetření a stanovení nejvýhodnějšího léčebného postupu není nutné. Vše je možné konzultovat přímo v naší ambulanci. Pro dostatek časového prostoru na řešení všech Vašich obtíží vyžadujeme objednání na telefonním čísle 777 573 344.

2. Jak probíhá léčba metodou ACP ve vašem zdravotnickém zařízení?

V ordinaci je provedeno vstupní indikační vyšetření ortopédem, je prohlédnuta a zhodnocena zdravotnická dokumentace pacienta. Po tomto vyšetření je posouzena vhodnost léčby ACP. Při vstupním indikačním vyšetření je možno léčbu metodou ACP ihned zahájit. V případě zahájení léčby ACP je cena indikačního vyšetření odečtena z ceny aplikace.

3. Jak probíhá léčba krevní plazmou metodou ACP u kloubní artrózy?

U kloubních onemocnění s degenerativním či poúrazovým postižením kloubní chrupavky je doporučen pacientům standardní protokol léčby:
Primární aplikace 3 - 6 injekcí v týdenních intervalech, vhodné opakování v půlročních intervalech. Toto bude posuzováno individuálně podle odezvy pacienta.

4. Lze využít léčbu metodou ACP při léčbě tenisového lokte, golfového lokte, patní ostruhy?

Léčba tzv. entezopatií (např. tenisový loket, golfový loket, patní ostruhy, aj.) je vhodnou indikací k léčbě protizánětlivými a růstovými faktory z krevní plazmy metodou ACP. Tuto biologickou léčbu lze s výhodou kombinovat s jinými fyzikálními metodami. K léčbě úponových bolestí používáme aplikaci ACP zpravidla ve třech dávkách v týdenním intervalu.

5. Je možno metodu ACP kombinovat i s jinými metodami léčby kloubní artrózy?

Metodu ACP při léčbě kloubní artrózy lze kombinovat s chondroprotektivy a rovněž injekční aplikací preparátů na bazi kyseliny hyaluronové. Tyto preparáty s výhodou doporučujeme (Flexove, Condrosulf, resp. Erectus, Sinovial, Suplasyn one shot aj.).

6. Kdy lze zahájit léčbu krevní plazmou po předchozí aplikaci injekce kortikosteroidu?

Po injekční aplikaci depotních kortikosteroidů (Depo-Medrol, Diprophos, Dexamed, aj.) doporučujeme aplikovat ACP s odstupem minimálně 6 týdnů.

7. Je metoda ACP vhodná k doléčení po úrazech a po arthroskopických operačních výkonech?

Metoda ACP je zejména vhodná k doléčení poranění menisků, vazů a kloubních chrupavek. Rovněž je metoda ACP vhodná k doléčení po operacích. Léčba měkkých tkání metodou ACP se urychluje až o 50%, což zejména u sportovců je jistě zajímavé.
Při onemocnění šlach je užití metody ACP výhodné, neboť tradiční podávání kortikosteroidů do oblasti šlach je velice riskantní z hlediska možného pozdějšího přetržení šlachy. Bioléčba pomocí růstových a protizánětlivých faktorů ACP tato rizika nezahrnuje.

8. Je možno metodu ACP použít u pacienta, který je léčen warfarinem?

Metodu ACP je možno použít i u pacientů, kteří jsou dlouhodobě léčeni antikoagulační léčbou (např. Warfarin). U těchto pacientů nelze zpravidla využít léčbu nesteroidními antiflogistiky (Brufen, Aulin, Diclofenac, aj.). Léčba metodou ACP je proto nejvhodnější variantou.

9. Je možné aplikovat krevní plazmu (ACP) i u pokročilých stupňů artrózy?

Léčbu ACP lze využít i u pokročilých stupňů artrózy III. a IV. stupně. Zejména u těch pacientů, u kterých z různých důvodů nelze přistoupit k plánované operaci umělého kloubu – endoprotézy. Jedná se především o pacienty se závažnými interními chorobami, které znemožňují operaci, nebo kde je výhodné odsunout plánovanou operaci na pozdější období. Zde léčba metodou ACP alespoň zastaví degenerativní proces a sníží bolest.

10. Je léčba metodou ACP vhodná i u zjištěné artrózy I. stupně, nebo chondromalacie pately (čéšky)?

Léčba pomocí vlastní krevní plazmy u osteoartrózy I. st. nebo chondromalacie čéšky je nejvhodnější. Čím je totiž stupeň osteoartrózy lehčí, tím lepší a dlouhodobější výsledek léčby metodou ACP lze očekávat.

11. Mohu zahájenou léčbu metodou ACP přerušit, aniž by se snížila účinnost této metody nebo by byla léčba znehodnocena?

Léčbu metodou ACP lze samozřejmě kdykoliv přerušit, aniž by byl účinek již provedené léčby znehodnocen. Léčbu přerušujeme nejčastěji z důvodu možného náhlého zhoršení zdravotního stavu, nebo osobních důvodů (dovolená, práce). Je možné zahájit léčbu a v jejím průběhu si udělat 1-3 týdenní pauzu, aniž by došlo ke snížení či znehodnocení efektu léčby.

12. Jaký režim mám dodržovat po apliakci ACP?

Jedná se o biologickou léčbu, kdy do těla je dodávána látka tělu vlastní - upravená plazma. Není třeba dodržovat žádný speciální režim, pouze doporučujeme obecně šetřící režim bez větší fyzické zátěže a sportu na 24 hodin po aplikaci.

13. Je nutné dodržovat dietní režim před aplikací?

Ano, podle charakteru přijímané potravy a dostatku tekutin je i kvalita separované plazmy. Tím je ovlivněn celkový efekt léčby.

14. Pokud léčba ACP nezabere co bude dál ?

V případě nedostatečné odezvy pacienta na tento typ léčby není problém pacienta přesměrovat do nemocničního zařízení k dalšímu náročnějšímu způsobu léčby. MUDr. Richard Jíra zde pracuje na plný úvazek a provádí zde operační výkony řešící traumata kostí a kloubů včetně následných rekonstrukcí, artroskopická ošetření kloubů - kolena, ramena, hlezna, lokty, kyčle včetně rekonstrukčních výkonů a náhrady velkých kloubů endoprotézou.

 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode