Biologická léčba artrózy

Princip léčebného účinky


 

Krevní destičky (trombocyty) jsou vlastní krevní elementy, které jsou při neporušené cévní stěně v klidovém (inaktivním) stavu. Po porušení cévní stěny nebo po odběru krve se aktivují a uvolňují bílkovinné složky s růstovými a protizánětlivými faktory. Tyto bílkovinné aktivované růstové a protizánětlivé faktory podporují ve tkáních pohybového aparátu (kůže, vazy, šlachy, chrupavky a kosti) hojivé – regenerační a reparační procesy. Koncentrací těchto injekčně aplikovaných faktorů do oblasti poškozených tkání dochází k urychlení hojivých procesů, k regeneraci a reparaci tkání a k zábraně přechodu onemocnění do chronického.

 

Krevní destičky (trombocyty) po aktivaci mimo krevní řečiště uvolňují proliferativní a morfogenické bílkoviny – růstové faktory - Growth Factors (GFs).
Tyto růstové faktory zahajují a způsobují regenerační a reparační procesy ve tkáních — kůže, podkoží, chrupavky, šlachy, svaly i kosti.

Hlavní úloha růstových faktorů z krevních destiček:

  1. Indukují proliferaci a diferenciaci různých typů buněk, jako jsou kmenové buňky, osteoblasty a epidermální buňky
  2. Zvyšují a ovlivňují produkci kolagenu, proteoglykanu a tkáňových inhibitorů metallproteináz (TIMP)
  3. Stimulují angiogenézu
  4. Způsobují chemotaxi

Všechny tyto procesy umocňují celkový efekt účinku růstových faktorů. Tyto růstové faktory zahajují procesy hojení všude tam, kde jsou aplikovány.

Růstové faktory důležité pro hojení:

 

PDGF AB a BB

trombocytární destičkový faktor
Reguluje syntézu proteinů a DNA v místě postižení tkání, reguluje expresi dalších růstových faktorů.
TGF β1 a β 2 transformující růstový faktor
Reguluje migraci buněk, expresi proteinů, fibronectinovou interakci, ukončuje proliferaci buněk, stimuluje produkci kolagenu.
IGF inzulínu podobný růstový faktor
Podporuje proliferaci a migraci buněk, stimuluje produkci matrixu.
EGF epidermální růstový faktor
Stimuluje proliferaci a diferenciaci epidermálních buněk, stimuluje angiogenezi.
VEGF vaskulární endotelový růstový faktor
Podporuje abiogenezi.
bFGF fibroblastový růstový faktor
Podporuje migraci buněk a abiogenezi.

 

 


červená krevní složka dole a „bílá“ ACP složka k aplikaci nahoře


   

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode