Biologická léčba artrózy

Technika odběru

 

Podmínkou zahájení léčby plazmou bohatou na krevní destičky je zhodnocení zdravotnické dokumentace pacienta zkušeným ortopédem. Jedná se zejména o RTG snímky a operační protokol. Následuje odborné klinické vyšetření. Po schválení indikace k léčbě ACP je odebráno standardně cca 20 ml žilní krve zpravidla z oblasti loketní kloubní jamky do speciálních vakuových stříkaček Monovette SARSTEDT. Tato krev se následně upraví tak, aby bylo možno využít právě tu část krve s již aktivovanými růstovými a protizánětlivými faktory z krevních destiček. Krev pacienta se zpracovává centrifugou HETTICH po odběru přímo na ambulanci, není nikam odnášena či odvážena a není nutná žádná jiná manipulace.

Centrifuga stolní EBA 20 / EBA 20 S

Po úpravě vlastní krve se následně aplikuje aktivovaná krevní plazma se všemi protizánětlivými, růstovými a regeneračními faktory do poškozené tkáně.

Rizika této léčby jsou minimální, protože je využívána pouze vlastní pacientova krev. Délka celé procedury trvá cca 20- 30 minut. Doporučený počet injekcí je 3-9 dle typu poškození (stanoví lékař). Aplikuje se v týdenních intervalech. Biologická léčba autologní (vlastní) krevní plazmou není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Jedná se o nadstandardní biologickou léčbu hrazenou přímo pacientem.

V naší ambulanci je standardní poplatek za aplikaci jedné injekce vlastní zpracované krevní plazmy metodou ACP - 1500.- Kč. V případě současné aplikace za každý další kloub 700.- Kč.

 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode